Scenariomodel PO

  Afdrukken

Stap voor stap aan de slag met het Scenariomodel PO

In deze stap-voor-stap beschrijving lees je hoe je gemakkelijk en snel inzicht krijgt in de toekomst van jouw school(bestuur). Hoe verder je de stappen doorloopt, hoe specifieker de informatie wordt omdat je zelf aan de knoppen draait. Tip: print deze uitleg, zodat je het makkelijk terug kan lezen.

Stap I: Basisprognose

In de module Basisprognose van het Scenariomodel PO kun je op bestuurs-, school- en vestigingsniveau inzien:

 • hoe de leerlingaantallen zich ontwikkelen naar leeftijd en onder- en bovenbouw;
 • wat het marktaandeel is van jouw school(bestuur) per postcodegebied en gemeente;
 • wat de verwachte formatiebehoefte is voor de komende jaren;

Hoe maak je een Basisprognose?

 1. Ga naar www.scenariomodelpo.nl en kies ‘Bekijk Basisprognose’.
 2. Of ga direct naar Bekijk Basisprognose.
 3. Kies de rapportage die je wilt bekijken, bijvoorbeeld ‘Formatie’

Let op: je kunt in de Basisprognoses geen wijzigingen aanbrengen. Wil je dit wel doen, ga dan naar Stap II: Eigen scenario’s maken. De Basisprognose is gebaseerd op de meest actuele leerling-, formatie- en bevolkingsgegevens afkomstig van DUO, CBS en PBL. Voor de Basisprognose gaat het Scenariomodel PO ervanuit dat er geen wijzigingen optreden in bijvoorbeeld het marktaandeel.

Stap II: Eigen scenario’s maken

Wil je wijzigingen aanbrengen in de Basisprognose? Dan kun je aan de slag met het maken van een eigen scenario. Dit doe je in een persoonlijke en afgeschermde online omgeving, zodat je je jouw aanpassingen kunt bewaren.

Hoe maak je een eigen scenario?

 1. Heb je nog geen account? Ga naar www.scenariomodelpo.nl/account/register en registreer je gratis.
 2. Heb je al een account? Ga naar www.scenariomodelpo.nl/account/login en log in.
 3. Kies Scenario aanmaken, geef deze een naam en kies op welk niveau je het scenario wilt maken (bestuur PO, BRIN PO, bestuur SBO of gezamenlijk).
 4. Selecteer het BRIN-nummer/de bestuursnummers die je voor het scenario wilt gebruiken.
 5. Pas de onderliggende gegevens van de Basisprognose aan, bijvoorbeeld marktaandeel per school of leerlingtellingen.
 6. Laat het scenario doorrekenen.

Stap III: Rekening houden met uitstroom van personeel

Wil je weten hoeveel personeel je de komende jaren nodig hebt, én hoeveel personeel je dan beschikbaar hebt? Dan is de module Strategische Personeelsplan (SPP) iets voor jou. Met deze module maak je op basis van jouw huidige personeelsbestand een berekening van de formatie in de komende jaren. Zo krijg je meer inzicht in toekomstige tekorten of overschotten en kun je jouw beleid hierop afstemmen. Om het rapport te maken, is er informatie over het personeel nodig.

Hoe maak je een SPP-berekening?

 1. Verzamel de benodigde personeelsgegevens (per medewerker):

  1. BRIN-nummer(s) van de scholen waar de medewerkers werken, eventueel aangevuld met vestigingsnummer;
  2. De inzet van medewerkers in fte naar functie en taak;
  3. De geboortedata van de medewerkers;
  4. Identificatiekenmerk, zoals personeelsnummer, e-mailadres en of afkorting.

  Optioneel:

  1. De uittredingsdatum als gevolg van pensionering;
  2. Einddatum arbeidsovereenkomst tijdelijke contracten;
  3. De bevoegdheid van medewerkers;
  4. Andere kenmerken voor uitsplitsingen, zoals team, salarisschaal, vast of tijdelijk contract.
 2. Vraag de gemiddelde pensioensleeftijd op school- of bestuursniveau op.
 3. Maak een eigen scenario aan of selecteer een scenario die je eerder maakte (bij Stap II).
 4. Maak een Excelbestand waarbij je voor elke medewerker per functie of taak een regel maakt met bovenstaande gegevens (stap 1). Een voorbeeld van zo’n Excelbestand vind je hier.
 5. Download de Excel-tool op het tabblad SPP binnen jouw scenario en volg de instructies om jouw Excelbestand gereed te maken om gegevens anoniem te delen met Scenariomodel PO.
 6. Upload jouw aangepaste Excelbestand met doorgerekende personeelsgegevens in het Scenariomodel en ontdek hoeveel personeel je te veel hebt of tekort komt op lange termijn
Privacy en cookies. Lees meer informatie.